АКЦЕПТ

Група компаній

Вторник, 25 Июн 2024

Статті

Умови лабораторії не потрібні! Пластинки Hidip – ваши три інструменти в одному.

E-mail Печать

Пластинка Hidip призначена для виявлення, ідентифікації і підрахунку збудників інфекций:Прінцип дії: пластинка Hidip – це пристосування для виділення, підрахунку і ідентифікації специфічних бактерій в сечі, харчових продуктах і пробах води. Її можна використовувати також для визначення мікробної контамінації поверхонь. Пластинки Hidip спеціально розроблені для мікробіологічного дослідження рідин (наприклад, сечі, молока, води) і поверхонь устаткування і інструментів, використовуваних в клініці або в харчовій промисловості.

Двостороння Пластинка Hidip складається з гнучкої пластикової основи, що несе на своїх поверхнях два агарові середовища. В разі комбінації трьох живильних середовищ пластинки Hidip є тригранною пластиковою призмою, на сторонах якої розташовані відповідні агарові середовища. Виступаюча поверхня агару, а також гнучкість з'єднань пристрою при цьому дозволяє робити відбитки з досліджуваних поверхонь. Основа пластинки розділена на 10 зон по 1 см2 кожна, що дозволяє розрахувати міру мікробної контамінації поверхні на одиницю площі.

Пластинки Hidip випускаються з 12 поєднаннями два або трьох агарів (упаковка містить 5 або 10 контейнерів з пластинками Hidip).

 

Пластинки HiDip з трьома середовищами

HD001 Пластинка HiDip з агаром МакКонкі, Цетримідним та CLED агарами- для виявлення бактерій в сечі

HD002 Пластинка HiDip з агарами МакКонкі, CLED та агаром Сабуро- для виявлення бактерій і грибів в сечі

HD003 Пластинка HiDip з агаром МакКонкі, Жовчно-ескуліновим та CLED агарами- для виявлення ентерококів в сечі.

 

Пластинки HiDip з двома середовищами

HD004 Пластинка HiDip з агаром МакКонкі та CLED-агаром- для виявлення бактерій в сечі

HD005 Пластинка HiDip з CLED-агаром та агаром МакКонкі з МУГ- для прямого визначення і ідентіфікації escherichia coli при УФО (366 нм)

HD006 Пластинка HiDip з CLED-агаром та агаром HiCrome UTI- для простого і швидкого виявлення збудників сечових інфекцій

HD007 Пластинка HiDip з середовищем HiCrome UTI CLED та агаром МакКонкі - для простого і швидкого виявлення збудників сечових інфекцій

HD008 Пластинка HiDip з Триптон-соєвим агаром та середовищем з бенгальським розовим- для виявлення бактерій у воді і харчових продуктах

HD009 Пластинка HiDip з поживним агаром та селективним середовищем VRBA для коліформних бактерій- для виявлення бактерій у воді і харчових продуктах

HD010 Пластинка HiDip з поживнимагаром та Цетриіидним агаром- для виявлення бактерій у воді і харчових продуктах

HD011 Пластинка HiDip з поживним агаром та сульфатним середовищем API- для виявлення сульфатредуцирующих бактерій в стічних водах підприємств по переробці нафти і паперу

HD012 Пластинка HiDip з агаром РА и Сірководневим середовищем- для виявлення коліформних бактерій, сальмонелл і цитробактеров у воді, молоці і інших харчових продуктах

HD014 Пластинка HiDip для виявлення і підрахунку S.aureus

HD018 Пластинка HiDip для виявлення і підрахунку уропатогенних бактерій

HD019 Пластинка HiDip для підрахунку бактерій і виділення дріжджів і цвілі

HD020 Пластинка HiDip для виявлення Pseudomonas і уропатогенних бактерій

HD021 Пластинка HiDip для підрахунку числа бактерій і виявлення уропатогенних бактерій

HD022 Пластинка HiDip для підрахунку загального мікробного числа

5 або 10 пластинок

 

Латексні тести

Використання латексних тестів дуже популярно в клінічних лабораторіях. Латексні тести застосовуються для виявлення понад 100 інфекційних захворювань. Перше випробування з використанням латексного тесту був тест- ревматоїдний чинник, запропонований Сингером і Плотцем в 1956. З того часу, латексні тести використовують для виявлення мікробних і вірусних інфекцій, аутоіммунні хвороб, гормонів, наркотиків і сироваткових протеїнів, широко застосовуються і продаються у всьому світі. Ці тести надзвичайно прості і недорогі, личать для використання в будь-яких лабораторіях. Вони не вимагають жодного дорогого або спеціального устаткування і жодних специфічних методик.

LK01 HiC.difficile Latex Test Kit є швидким латексним аглютинаційним тестом для остаточної ідентифікації Clostridium difficile, що культивується селективному поживному середовищі у зразках калу пацієнтів з підозрою на псевдомембранний коліт, антибіотико-залежна діарея та післяопераційна діарея.

LK02 HiSalmonella Latex Test Kit є швидким латексним аглютинаційним тестом для остаточної ідентифікації колоній, що вважаються колоніями Salmonella, що культивуються селективному поживному середовищі.

LK03 HiStaph Latex Test Kit є швидким латексним аглютинаційним тестом для остаточної ідентифікації колоній, що вважаються колоніями Staphilococcus з первинної чашки для культивуванняі.

LK04 HiLegionella Latex Test Kit є латексним аглютинаційним тестом для ідентифікації Legionella pneumophila, що культивується на селективному поживному середовищі. Тест призначений для роботи з організмами виділеними у пацієнтів з підозрою на наявність Legionella pneumophila чи з джерел оточуючого середовища. HiLegionella Latex Test Kit дозволяє окремо ідетифікувати L.pneumophila серогрупи 1 та серогупи з 2 по 15.*

* Зверніть увагу: L.pneumophila серогрупи 15 поки що в стадії очікування на ратифікацію.

LK05 HiCampylobacter™ Latex Test Kit - є швидким латексним аглютинаційним тестом для ідентифікації ентеропатогенних, термофільних кампілобактерій на культуральному селективному середовищі зі зразка калу від хворих з підозрою на бактерійний ентероколіт.

LK06 HiStrep Latex Test Kit є швидким латексним аглютинаційним тестом для групування колоній Streptococcus за наявними антигенами A, B, C, D, F та G(Lancefield groups) з чашки для культивуванняі. Більшість штамів стрептококів, виділених у хворих людей, специфічні антигени відповідно до їх серологічних груп. Ідентифікація організмів включає виділення і характеристику цих антигенів з організмів, вирощених на культуральному середовищі. Стрептококова система групування є джерелом ферментативних реагентів для швидкої екстракції вугеводних антигенів і серії латексних аглютинаційних реагентів, що є специфічними до груп A, B, C, D, F та G , для швидкої детекції та ідентифікації екстрагованих антигенів.

LK07HiListeriaТМ Латексний тест – швидкий тест для визначення Listeria spp. відібраних із спеціальних селективних середовищ.

LK08 HiRotavirus Latex Test Kit є простим і швидким латексним аглютинаційним тестом для виявлення антигена ротавірусів у зразку калу.

LK09 HiAdenovirus Latex Test Kit є простим і швидким латексним аглютинаційним тестом для виявлення антигена ротавірусів у зразку калу.

LK13 HiE.coli 0157 Latex Test Kit є швидким латексним аглютинаційним тестом для ідентифікації E.coli серогрупи 0157, що культивується селективному поживному середовищі у зразках калу. Тест дає можливість швидко відрізнити E.coli серотипу 0157 від інших серотипів E.coli та організмів, виділених зі зразків калу пацієнтів з діареєю.

Ці тести призначені лише для професійного чи лабораторного застосування.

Обновлено 26.09.2011 19:43